ya2vya1n:giant honey bees.Apis Laboriosa.1.6.1.7Insect