zùngmuqn:roof top.Rvwàng chø̀m zùngmuq yv́ng nvngwà rø̀ng dvsaqòe.'An ox's horn is attached on the roof top of a Rvwang house.'3.5.2Parts of a building