dùng4n:hole.Vba dùng.'Mud hole.'Lóngdùng gvbà.'A big cave.'