paq4vpaq2v.i:stick, glue.=vsaq7.5.2.2Stick together